امروزه با توسعه فناوری، دنیای کسب و کار نیز به شدت دچار تغییر و تحول گردیده است و اینترنت به عنوان یک رسانه نوین، بستر مناسبی را برای تبلیغات موثر فراهم آورده است.

هم اکنون پرتال فانی وب با دارا بودن جایگاه مناسب در ایران و همچنین ارئه قیمت متناسب با جایگاه خود، مکان مناسبی برای تبلیغات شما می باشد.

تعداد جایگاههای تبلیغاتی در هر بسته محدود می باشد و تبلیغ شما به خوبی توسط کاربران دیده می شود.

در صورتی که مکانی غیر از مکان های معرفی شده در نظر دارید لطفا با ما مکاتبه کنید.

جهت ارائه تبلیغات و دیده شدن در فانی وب ابتدا با  e-mail زیر مکاتبه نمایید.

noraini.it@gmail.com

 

123651 تبليغات